Medlemskab

Medlemskab

Medlemsskab af IABSE tegnes ved at udfylde IABSE Danmarks tilmeldingsformular og sende den til IABSE Danmark enten pr. fax, e-mail eller alm. brev.

På IABSE Internationals website kan du læse mere om fordelene ved et medlemskab (individuelt eller kollektivt). Kriterier for optagelse samt betingelserne for medlemskab fremgår af IABSE Internationals betingelser for medlemskab af IABSE.

Opkrævning af kontingent ændres pr. 1. oktober 2017 (for 2018)

Kontingentopkrævning sker fremover via IABSE International og afregnes i CHF, se nedenfor.

Fakturaer vedr. kontingent for 2018 udsendes i oktober/november 2017.

Kontingent
Følgende kontingentsatser er gældende for 2018:

Medlemstype

Kontingent i CHF

Æresmedlemmer

0

Firmamedlemmer

735

Individuelle medlemmer (35-65 år)

245

Seniormedlemmer (>65 år)

150

Juniormedlemmer (27-35 år)

105

Studenter (<27 år)

20

Kontingentet giver flg. medlemsfordele:

Medlemsoversigter
På IABSE Internationals hjemmeside kan man (kræver password) få adgang til adresselister over medlemmer m.m.

Rettelser til medlemsskab bedes venligst sendt til mah@femern.dk

Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske på engelsk samt være skriftlig. Udmeldelsen sendes til mah@femern.dk

http://www.iabse.dk/medlemskab
25 SEPTEMBER 2018