Medlemskab

Medlemsskab af IABSE tegnes ved at udfylde IABSE Danmarks tilmeldingsformular og sende den til IABSE Danmark enten pr. fax, e-mail eller alm. brev.

På IABSE International's website kan du læse mere om fordelene ved et medlemskab (individuelt eller kollektivt), kriterier for optagelse samt betingelserne for medlemskab fremgår af IABSE Internationals betingelser for medlemskab af IABSE.

Kontingent
Følgende kontingentsatser er gældende for 2016.

Medlemstype Kontingent
Æresmedlemmer kr. 0
Firmamedlemmer kr. 5.000
Individuelle medlemmer (35-65 år) kr. 1.200
Seniormedlemmer (>65 år) kr. 400
Juniormedlemmer (<35 år) kr. 500
Studerende (<27 år) kr. 250

Kontingentet betales 1 gang årligt og opkræves af IABSE DANMARK. Kontingentet giver flg. medlemsfordele:

  • Abonnement på tidskriftet Structural Engineering International
  • IABSE publikationer kan købes til halv pris
  • Reduktion af deltagegebyr til IABSE konferencer 
  • Adgang til IABSE Internationals medlems vejviser (kræver password)
  • Gratis kopi af Biennial Membership list
  • Mulighed for at deltage i IABSE kommiteer og udvalg
  • Dækker international IABSE medlemskab med mulighed for download af E-bøger

Herudover kan medlemmer opnå rabat på udvalgte hoteller og biludlejningsfirmaer i hele verden.

Medlemsoversigter
På IABSE Internationals hjemmeside kan man (kræver password) få adgang til adresselister over medlemmer m.m.

Rettelser til medlemsskab bedes venligst sendt til mah@femern.dk

Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske på engelsk samt være skriftlig. Udmeldelsen sendes til mah@femern.dk

http://www.iabse.dk/medlemskab
21 AUGUST 2017