Medlemskab

Medlemskab

Medlemsskab af IABSE tegnes, opsiges og ændres gennem IABSE international (link).

På IABSE Internationals website kan du læse mere om fordelene ved et medlemskab (individuelt eller kollektivt). Kriterier for optagelse samt betingelserne for medlemskab fremgår af IABSE Internationals betingelser for medlemskab af IABSE.

Kontingentopkrævning sker via IABSE International og afregnes i CHF.

 

Kontingentet giver flg. medlemsfordele:

Medlemsoversigter
På IABSE Internationals hjemmeside kan man (kræver password) få adgang til adresselister over medlemmer m.m. 

https://www.iabse.dk/medlemskab
25 SEPTEMBER 2023