Medlemskab

Medlemskab

Medlemsskab af IABSE tegnes ved at udfylde IABSE Danmarks tilmeldingsformular og sende den til IABSE Danmark enten pr. fax, e-mail eller alm. brev.

På IABSE Internationals website kan du læse mere om fordelene ved et medlemskab (individuelt eller kollektivt). Kriterier for optagelse samt betingelserne for medlemskab fremgår af IABSE Internationals betingelser for medlemskab af IABSE.

Kontingentopkrævning sker via IABSE International og afregnes i CHF.

 

Kontingent
Følgende kontingentsatser er gældende for 2019:

Medlemstype

CHF

DKK (d. 14/11-18)

 

Æresmedlemmer

0

0,00

Firmamedlemmer

735

4.821,21

Individuelle medlemmer (35-65 år)

245

1.607.07

Seniormedlemmer (>65 år)

150

983,92

Juniormedlemmer (27-35 år)

105

688,74

Studenter (<27 år)

20

131,19

 

Kontingentet giver flg. medlemsfordele:

Medlemsoversigter
På IABSE Internationals hjemmeside kan man (kræver password) få adgang til adresselister over medlemmer m.m.

Rettelser til medlemsskab bedes venligst sendt til  kasseren.

Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal ske på engelsk samt være skriftlig. Udmeldelsen sendes til kasseren.

https://www.iabse.dk/medlemskab
31 OKTOBER 2020