Konstruktionsprisen 2018

Konstruktionsprisen 2018: Jernbanebroen TP30

Modtager af konstruktionsprisen 2018 er jernbanebroen TP30 beliggende på strækningen mellem København og Ringsted ved Vallensbæk.

Broen er 512m lang og leveret som del af en totalentreprise. Overbygningen er en komposit kassedrager, som hviler på søjler samt i alt syv tværgående rammer med et spænd på op til 32m over motorvejen. Det er første gang i Danmark, at der benyttes en kompositkonstruktion i forbindelse med højhastighedsjernbane.

Valget af koncept og byggemetode er i høj grad styret af hensynet til kravet om mindst mulig forstyrrelse af trafikken på motorvejen, som er en af hovedindfaldsvejene til København. Jernbanen krydser her motorvejen under en meget spids vinkel på henholdsvis 15.8° over de nordgående vejbaner og 21.8° over de sydgående vejbaner. Konceptet er nøje afstemt med omgivelserne med henblik på at minimere den visuelle barriereeffekt.

Jernbanen er designet for højhastighedstog, 250 km/h, og der har været særligt fokus på konstruktionens dynamiske opførsel.


https://www.iabse.dk/priser/konstruktionsprisen-2018
20 APRIL 2024