Konstruktionsprisen 2019

Konstruktionsprisen 2019: Køge Nord Station (TP49)

Anerkendelse for tilvejebringelse af en løsning, der kombinerer avanceret ingeniørteknik og unikt arkitektonisk design i en innovativ løsning til glæde for borgere og samfund. Med sine dobbeltkrumme partier er broen en markant del af den nye stations udtryk og skaber et nyt rum for komfort og æstetisk nydelse.

Gangbroen er 225 m lang og 6,5 m bred og har til formål af skabe en kort passage mellem perronerne på den ny Køge Nord Station der blev indviet 31. maj 2019. Det forventes at stationen dagligt vil blive benyttet af ca 8.000 passagerer der enten skifter mellem S-tog og fjerntog på stationen eller kommer til stationen med anden transport, herunder benytter ”Park and Ride” faciliteterne øst eller vest for stationen.

Broens bærende system består af en lukket stålkassedrager der understøttes på 7 direkte funderede understøtninger og med et største spænd på 58 m over motorvejen.

Bygherren på projektet er Banedanmark og er en del af det overordnede projekt for ny Bane mellem København og Ringsted. Arkitekter på opgaven har været COBE i samarbejde med Dissing +Weitling. Rådgivende konstruktionsingeniør på projektet er COWI.

Hovedentreprenør har været Bladt Industries A/S, med M J Eriksson og Jorton som underentreprenører på henholdsvis Terrænarbejder & Fundering og Betonarbejder.

Brosektionerne er blevet præfabrikeret i 6 sektioner i Polen og er blevet sejlet til havnen i Køge og derfra kørt på blokvogn til brostedet. Den ydre beklædning monteres på pladsen inden sektionerne løftes på plads.

Efter at sektionerne er løftet på plads og lejerne justeret ind sammensvejses brodrageren. Trapper og rulletrapper monteres og installationen af elevatorer afsluttes. Den indvendige beklædning og publikumsområder færdiggøres.

Gangbro og Station blev indviet 31. maj 2019 af HKH Kronprins Frederik

https://www.iabse.dk/priser/konstruktionsprisen-2019
20 APRIL 2024